Pahala Sedekah di Bulan Muharram

by | Jul 7, 2024 | Info

Bulan Muharram, bulan pertama dalam kalender Hijriah, memiliki makna yang sangat penting bagi umat Islam. Selain sebagai bulan yang penuh sejarah dan peristiwa penting, Muharram juga dikenal sebagai salah satu bulan yang penuh dengan keberkahan dan peluang untuk meningkatkan amal ibadah. Salah satu amalan yang sangat dianjurkan pada bulan ini adalah sedekah.

Menukil dari buku Adat Bersendi Syara Syara Bersendi Kitabullah susunan Prof Dr H Mukhtar Latif dkk, muslim dianjurkan untuk memperbanyak sedekah di bulan Muharram. Hendaknya, sedekah dilakukan dengan ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta’ala tanpa memberatkan diri sendiri.

Muslim yang bersedekah di bulan Muharram akan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala. Dari Abu Sa’id al-Khudri, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:

مَنْ وَسَّعَ عَلَى عِيَالِهِ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ

Artinya: “Barang siapa memberi kelonggaran (nafkah) pada keluarganya pada hari Asyura, niscaya Allah akan memberikan kelonggaran (rezeki) kepadanya sepanjang tahun.” (HR Thabrani dan Baihaqi. Al-Albani mendhaifkan hadits ini)

Hari Asyura bertepatan pada 10 Muharram. Dalam riwayat lainnya ada yang mengatakan bahwa bersedekah dengan makanan sama halnya dengan memberi makan kepada umat Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam sampai seluruhnya kenyang.

Sedekah tidak hanya diberikan kepada orang yang membutuhkan, melainkan juga keluarga. Abu Musa al-Madini meriwayatkan dari Ibnu Umar Radiallahu ‘anhu,

“Barang siapa berpuasa pada hari Asyura seakan-akan puasa satu tahun. Dan barang siapa bersedekah pada hari Asyura maka seperti sedekah satu tahun.” (HR Al-Bazzar)

Muharram merupakan bulan dilipatgandakan amal baik dan buruk. Karenanya, Allah Subhanahu wa Ta’ala menganjurkan umat Islam untuk memperbanyak amal kebaikan dan melarang kemaksiatan serta kezaliman.

Astra Website Security
×