Pengertian Syirik Khafi dalam Islam dan Cara Menghindarinya

by | Sep 21, 2023 | Info

Syirik khafi termasuk ke dalam jenis syirik kecil atau Asy-Syirk al-Ashgar. Makna syirik secara umum adalah menyamakan sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam hal kepemilikan sifat-sifat ketuhanan dan pengabdian yang seharusnya hanya ditujukan kepada-Nya.

Mengutip buku Pendidikan Agama Islam Akidah Akhlak susunan Drs H Thoyib Sah Saputra M Pd dan Drs H Wahyudin M Pd, siapa saja yang menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta’ala maka ia termasuk syirik. Bahkan, syirik termasuk ke dalam bentuk kezaliman yang besar, Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman dalam surat Luqman ayat 13:

وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ۗاِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

Artinya: “(Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menasihatinya, ‘Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang besar.’

Dosa dari perbuatan syirik sangat besar apabila seorang muslim telah mengucap kalimat syahadat. Dikatakan dalam sumber yang sama bahwa syirik setara dengan perbuatan kufur. Mereka yang berbuat demikian disebut kufur.

Syirik terbagi ke dalam dua kategori, yaitu syirik besar atau Asy-Syirk al-Akbr dan syirik kecil atay Asy-Syirk al-Ashqar. Masing-masing kategori itu dirinci lagi ke dalam beberapa macam, salah satunya syirik khafi.

Apa Itu Syirik Khafi?

Menukil buku Kiat Membersihkan Hati dari Kotoran dan Maksiat karya Ibn Qayyim Al-Jauzah, syirik khafi artinya tersembunyi. Jadi, syirik jenis ini terdapat dalam niat dan keinginan, seperti ingin dipuji orang (riya’) atau ingin didengar orang (sum’ah).

Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda,

“Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil.’ Mereka (para sahabat) bertanya, “Apakah syirik kecil itu, ya Rasulullah?” Beliau menjawab, “Yaitu riya” (HR Ahmad)

Memandang tinggi diri sendiri atau ujub juga termasuk ke dalam perbuatan syirik khafi. Meski tersembunyi, bentuk syirik ini termasuk ke dalam dosa besar dan tidak diampuni dalam Islam.

Jenis Syirik Kecil Lainnya

Selain syirik khafi, dalam syirik kecil ada juga yang namanya syirik zahir (nyata). Syirik ini berupa ucapan dan perbuatan, contohnya bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Terkait hal tersebut, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:

“Barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah, maka ia telah berbuat kufur atau syirik.” (HR Tirmidzi dan Al Hakim)

Cara Menghindari Perbuatan Syirik

Mengutip buku Akidah Akhlak terbitan Kemenag RI, berikut sejumlah cara menghindari perbuatan syirik.

Melatih diri untuk ingat bahwa syirik merupakan dosa paling besar di antara dosa-dosa yang ada dan tidak terampuni oleh Allah

Selalu mengingat Allah di manapun berada agar hati tenang dan berada dalam suasana kontak batin dengan-Nya

Menegakkan ibadah salat. Mengerjakan salat dapat menghindari seseorang dari perbuatan keji dan munkar

Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala

Demikian pembahasan mengenai syirik khafi dan informasi terkaitnya. Semoga kita senantiasa terhindar dari perbuatan syirik, nauzubillah min dzalik.

Astra Website Security
×